Akdeniz Üniversitesi

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler

-Rehberlik ve Araştırma Merkezi Raporu
-Sağlık İzin Belgesi
-Sporcu Bilgi Formu
-Veli İzin Belgesi
-Kan Grubu Belgesi
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
-Fotoğraf (6 adet)

Sayfa Özeti: Belgeler

Anahtar Kelimeler: